Yarışma Hakkında

İSKİ

İSKİ, suyun kullanımı ve çevreyi koruma adına taşıdığı sorumluluğuyla yaşamın kaynağı olan su kaynaklarının korunarak toplumsal barışa ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağlaması amacıyla 2. Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması’nı ‘‘Geleceğin için Su ile Barış’’ teması ile düzenleme kararı almıştır.

Su; insanoğlu için taşıdığı yaşamsal öneminin yanında toplumların varlığı, güvenliği ve ekonomik gelişimleri açısından da büyük bir etkiye sahip doğal kaynaktır. İnsanlar yüzlerce yıl suların etrafında toplanıp şehirleri ve medeniyetleri bu şekilde inşa etmişlerdir. Uygarlığın ve beraber barış içinde yaşamanın temeli sayılan suya ülkelerin yeterli miktarda sahip olması, ekonomik ve siyasal barışın sürdürülebilir olmasını sağlar. Yetersiz su kaynakları toplumların yaşadığı coğrafyalarda tam tersi bir etki yaratarak suyu istikrarsızlığın kaynağı haline getirebilmektedir.

Kısa film yarışmamızın isminde yer alan su ve barış kavramlarına dikkat çekerek ülkelerin üzerinde iş birliği yaptığında suyun barış için önemli bir araca dönüşebileceğini sanatın etkili bir dalı olan kısa filmler ile anlatarak suyun verimli kullanımı ve adaletli paylaşılması gerektiğinin bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır.