Suyun Hafızası

İSKİ, suyun önemi, kullanımı ve çevreyi koruma adına taşıdığı sorumluluğuyla yaşamın kaynağı olan suyun oluşturduğu kültür ve medeniyet mirası bilgisinin su kaynaklarını koruyarak toplumsal ve sürdürülebilir su bilincine dönüşmesini sağlamak amacıyla kısa film yarışması düzenleme kararı almıştır. Su; yüzlerce yıllık bilgileri, değerleri, kültürleri ve medeniyetleri taşıyan, insanlık tarihine ışık tutan ve geliştiren bir özelliğe sahiptir. Sahip olduğu bu özelliğiyle tarımsal, ekonomik ve endüstriyel gelişimin her aşamasında bilgi birikimini aktarıcı bir unsur olmuştur. Bugün ve gelecekte su kaynaklı oluşabilecek her türlü çevre probleminin çözümü, suyun insanlığı birleştirici ve bütünleştirici tarihsel değerini içinde barındıran ‘’Suyun Hafızasında’’ saklıdır. Kısa film yarışmamızın isminde yer alan ‘’Hafıza’’ kavramı, insanlığın kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan suyun uygarlık tarihinin tüm yönlerine dokunduğunu ve bugünü yarınlara taşıyacak olanın suyun hafızasını anlamak ve tarih boyunca çevreye olan etkisinin farkına varmak olarak ifade edilmektedir. Bu sayede suyun, insan hayatındaki yerinin görsel sanatların bir dalı olan kısa filmler ile ele alınması, suyun tüm canlılar ve çevremiz için öneminin anlaşılması ve kültür dünyasında kalıcı yer edinmesi amaçlanmaktadır.